ร่วมงานกับเรา

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด เป็นโรงงานผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก สารเคมีในอุตสาหกรรมยางทุกชนิดได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 กำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ที่มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงาน มาเป็นพนักงานประจำของบริษัท ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วันที่ประกาศ :24/04/2021

คุณสมบัติ
– เพศ: ชาย
– อายุ: 22-30 ปี
– เงินเดือน: 20,000++
– วุฒิ: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ การยาง สาขาวิศวกรรมวัสดุ
– มีบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
– มีรถยนต์เป็นของตนเอง ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– ถ้ามีประสบการณ์ในงานขายเคมีหรือในอุตสาหกรรมถุงมือจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– เบี้ยเลี้ยงรายวัน
– ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย
– ค่าโทรศัพท์

– ค่ารับรองลูกค้า
– ค่าน้ำมัน
– ค่าสึกหรอรถยนต์ ฯลฯ

ลักษณะงาน
-กำหนดนโยบายและแผนงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
– ศึกษาสินค้า พิจารณาข้อดีข้อเสีย และพิจารณาจุดเด่นต่างๆนำมาเป็นข้อมูลบริษัท
-ควบคุม ดูแล ติดตาม รวมถึงประสานงานกับฝ่ายผลิตในการทดลองผลิต และประสานงานกับฝ่ายตลาดในการทดสอบด้านการตลาด

คุณสมบัติ
– เพศ: ชาย/หญิง
– อายุ: 25-40 ปี
– เงินเดือน: ตามโครงสร้างกำหนด
– วุฒิ: ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ด้านเคมี พอลิเมอร์ การยาง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
– ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
– มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีในอุตสาหกรรมยางอย่างน้อย 2 ปี
– มีความรู้ด้านซิลิโคน แว็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม – ชุดยูนิฟอร์ม
– วันหยุดประจำปี

ลักษณะงาน
-ดูแลพนักงานในไลน์ผลิตและระบบการผลิต
– สรุปข้อมูลการผลิตสินค้าในแต่ละวันของพนักงาน
-ตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และตรงสเป็คก่อนจัดส่ง
– ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

คุณสมบัติ
– เพศ: ชาย
– อายุ: 22-30 ปี
– เงินเดือน: ตามโครงสร้างกำหนด
– วุฒิ: ปวส.ขึ้นไป
– ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
– มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จรวดเร็วทันเวลา
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ชุดยูนิฟอร์ม
– วันหยุดประจำปี

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่
197/9 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โทร: 089-6531927 หรือส่งประวัติการศึกษาทาง E-mail: tc-group@hotmail.com